Gymnastik för barn och ungdomar

Vi bedriver gymnastik för barn och ungdomar i Karlstad. Verksamheten för våra yngsta barn, 4-6 år är inriktat på lek, dans och rörelse. Från 6 års ålder och uppåt tränar barnen rytmisk gymnastik och dans, där vi fokuserar på flexibilitet, styrka, balans och koordination. Under lektionerna använder vi oss av handredskapen: boll, band, käglor, tunnband och rep. Vi har även en elitgrupp för ungdomar som tränar på högre nivå. Genom undervisningen får våra elever träna på att samarbeta, tänka kreativt och stärka sin självkänsla genom att våga stå på scen. Under terminens gång lär vi oss olika koreografier som vi visar upp mot slutet av terminen vid olika framträdanden.

Barn tränar gymnastik
Gymnastik för barn